สุพรรณบุรี-เด็กยุคใหม่สืบสานภูมิปัญญาไทยเครื่องจักรสานชื่อแปลก

สุพรรณบุรี-เด็กยุคใหม่สืบสานภูมิปัญญาไทยเครื่องจักรสานชื่อแปลก

ภาพ-ข่าว:มงคล สว่างศรี /ธนกฤต แตงโมสภา

             สีสันสุพรรณบุรี เด็กยุคใหม่เห็นแล้วว๊าว สืบสานภูมิปัญญาไทยเครื่องจักรสาน ชื่อแปลกเช่น กะหมวง กะเหล็บ ปานเผือน อ่องข้าวเหนียว อุ๊บข้าวจ้าว ในงานการประชุมพหุภาคีและงานนิทรรศการ ระหว่างคณะสงฆ์และส่วนราชการ
            ไปกันที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี พระสุพรรณวชิราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีและงานนิทรรศการหน่วยอบรบประชาชนประจำตำบลระหว่างพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าชมงานกันอย่างคึกคัก นอกจากเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องโครงการวัดสีขาวและงานสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุร้าย สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งเพลิงไหม้ วาตะภัย อุทกภัย มอบเงินและสิ่งของบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นและเยียวยาจิตใจอีกทางหนึ่ง
             มีนิทรรศการหน่วยอบรมประจำตำบล โชว์ของดีประจำถิ่น ทั้งการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ฝึกอาชีพ อาหาร การกินมากมาย แต่เด็กยุคใหม่ดูจะสนใจบูธของพระครูสมุห์พนม เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม ประธานหน่วยอบรมประชาชนตำบลบางกุ้ง อ.เมือง เป็นพิเศษ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ ที่ยังคงอนุรักษ์เครื่องจักรสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวไทยทรงดำ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ยังอนุรักษ์ทำเครื่องจั กรสานมีแห่งเดียวในประเทศ และได้นำเอาเครื่องจักรสานที่ใช้ในชีวิตตประจำวันสมัยโบราณมาโชว์ในงาน ซึ่งรับรองว่าหาดูได้ยากในยุคนี้ ทั้งชื่อก็แปลก เอาไว้ทำอะไร ทำให้ผู้ที่เข้ามาชมสนใจทันที
             ทั้ง กะเหล็บ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ชาวไทดำที่สานด้วยไม้ไผ่สีสุก และตกแต่งตามตีนกับมัดปากด้วยหวายอย่างละเอียดมาก กะเหล็บ นี้จะใช้ในพิธีแต่งงานสำหรับใส่ห่อหมากพลู และเหล้า (ผู้น้อยใช้ 2 ใบ ผู้ท้าวจะใช้ 4 ใบ) ผู้หญิงไทดำจะนิยมเป้เพื่อใส่สิ่งของ เช่น เสื้อผ้า หรือผัก เป็นต้น ปัจจุบันเริ่มหาคนสานยาก ช่างจักสานกะเหล็บไทยทรงดำ” สืบสานภูมิปัญญาเครื่องใช้พื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันนี้ช่างจักสานกะเหล็บ ใกล้จะสูญหายจากชาวไทยทรงดำไปแล้ว กะหมวง หรือ หมวง ภาชนะจักสานไว้ใส่ปลาที่จับในท้องนา อ่องข้าวเหนียว อุ๊บช้าวจ้าว เป็นภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่รูปทรงเหมือนตุ่มคอสูง มีฝาสวมครอบ มีฐานสี่เหลี่ยม มี สายสะพายสานแบบลายฟองดีหล่ม ใช้สําหรับใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว ไว้สําหรับใส่อาหารหิ้วไปรับประทาน เวลาออกไปทํานา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!