สุพรรณบุรี-จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์กระบือไทย..!!

สุพรรณบุรี-จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์กระบือไทย..!!

ภาพ-ข่าว:มงคล สว่างศรี /ภัทรพล พรมพัก

               ที่จังหวัดสุพรรณบุรี พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต หัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย กิจกรรม “วันอนุรักษ์กระบือไทย” ที่บริเวณโคกหนองนาสวนยายสุข ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายกองตรีโกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออู่ทอง นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย นายอดิศักดิ์ มาตรศรีกำนันตำบลพลับพลาไชย พร้อมคณะเกษตรกร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

            มีนายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภออู่ทอง จัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกร โดยเฉพาะโครงการ ธนาคารโค – กระบือฯ นี้เป็นโครงการหนึ่งที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจน ที่มีอาชีพในการทำการเกษตรให้พ้นจากความยากจน มีรายได้ ลดค่าใช้จ่าย แสดงถึงพระราชหฤทัยที่ทรงมีเมตตา มิใช่ต่อราษฎรเท่านั้น แม้วัวควายก็ทรงมีพระเมตตา ให้รอดพ้นภัยจากการถูกฆ่าในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาอันควรเช่นกัน

           พื้นที่อำเภออู่ทองในอดีตเคยมีการเลี้ยงกระบือกันแทบทุกหลังคาเรือนเพื่อใช้เป็นแรงงานในไร่นา และจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวและใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยใส่ในพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันปริมาณกระบือในพื้นที่ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร มีการใช้เครื่องจักร(รถไถนา)/แทนการใช้แรงงานกระบือ เกษตรกรจึงไม่ให้ความสำคัญกับกระบือเหมือนในอดีตองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ได้ร่วมกับ/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันเนื่องจากเล็งเห็นว่าในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย มีกระบือลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 – 2562 ได้รับกระบือจากโครงการธนาคารโค–กระบือและจากการไถ่ชีวิต รวมทั้งสิ้น 155 ตัว ปัจจุบันมีลูกกระบือที่เกิดตัวแรก – ตัวที่ 4 / ทั้งสิ้น 285 ตัว รวมกระบือ ทั้งสิ้น 440 ตัวได้ขยายลูกคืนให้เกษตรกรในพื้น จำนวน 94 ราย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 248 ครัวเรือน จากเริ่มต้นโครงการมีเพียง 155 ครัวเรือน

           ในปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย/และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือฯ มีแนวคิดร่วมกันที่จะทำการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงและพัฒนาการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานกลุ่ม ฯ และเพื่อให้เด็กๆ ที่มาร่วมงามได้เรียนรู้วิถีชีวิตในอดีตเกี่ยวกับกระบือมากขึ้นจึงได้มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับอาชีพปศุสัตว์(การเลี้ยงกระบือ)/ ให้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมควบคู่กับอาชีพการเกษตรเดิม /เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว เพื่อกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้เลี้ยงกระบือให้มีแรงกระตุ้นในการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับกระบือไทย ไว้ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้

            สำหรับกิจกรรมที่มีในวันนี้ ได้แก่ การส่งมอบลูกโคตัวแรกให้กับสมาชิกรายใหม่ จำนวน 5 ราย การสาธิตการใช้กระบือไถนา คราดนา ปลูกหญ้าอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารคุณภาพดีไว้เลี้ยงสัตว์การโชว์ลูกกระบือที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์โดยการผสมเทียมและการผสมจริงจากพ่อพันธุ์ดีของกลุ่มการทำบุญเลี้ยงเพลพระและพิธีทำขวัญควาย เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกลุ่ม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!