สระบุรี-ป.ป.ช.ลงพื้นที่เชิงรุกป้องปรามและเฝ้าระวังการทุจริต

สระบุรี-ป.ป.ช.ลงพื้นที่เชิงรุกป้องปรามและเฝ้าระวังการทุจริต

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

กรณีได้รับแจ้งเบาะแสจากศูนย์ CDC ปม อปท.จัดซื้อจัดจ้างชุดเสาไฟโซล่าร์เซลล์แบบยืดหดได้ 29.3 ล้าน ‼️

             เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตามที่ได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ(Corruption Deterrence Center : CDC) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดทำโครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ วงเงินกว่า 4,759,320 บาท นั้น ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ คลังนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
             จากการลงพื้นที่ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ได้ทำการจัดซื้อชุดเสาไฟโซล่าร์เซลล์แบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 60 วัตต์ ซึ่งเป็นสินค้าบัญชีนวัตกรรม จำนวน 3 โครงการ คือ ติดตั้งบริเวณศาลเจ้าพ่อแก้วถึงวัดคลองใหม่ หมู่ที่ 3 จำนวน 65 ชุด วงเงินงบประมาณ 4,550,000 บาท ติดตั้งบริเวณถนนสายหมู่ที่ 5 ถึงสุดเขต จำนวน 286 ชุด วงเงินงบประมาณ 20,020,000 บาท ติดตั้งบริเวณถนนสายหมู่ที่ 6 บ้านหัวถนน ถึงหมู่ที่ 7 จำนวน 68 ชุด วงเงินงบประมาณ 4,760,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 419 ชุด รวมวงเงินงบประมาณ 29,330,000 บาท
          โดยเบื้องต้นสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี ได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งคัดนอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช.สระบุรีได้ประสานขอทราบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!