ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรม “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรม “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”ประจำปี 2567 ปีที่ 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อหมอลำและตลกพื้นบ้าน โดยมีคณะกรรมการสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
              นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรม กิจกรรม “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”ประจำปี 2567 ปีที่ 3 เป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อหมอลำและตลกพื้นบ้าน เพื่อรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อหมอลำและตลกพื้นบ้าน และเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป รู้จัก วันที่ 30 เมษายน ของทุกปีคือ วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เป็นการเผยแพร่ให้หน่วยงานรัฐ เอกชนประชาชนทั่วไป รู้จักหน่วยงานประจำจังหวัด รู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภคและนโยบายการขับเคลื่อนสาธารณะการคุ้มครองผู้บริโภค
             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ และภาคประชาสังคม ประกอบด้วยคณะกรรมการสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค และหน่วยงานภาคีภาครัฐและภาคประชาสังคมจำนวน 12 หน่วยงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคจำนวน 14 องค์กร และองค์กรผู้บริโภคคุณภาพจำนวน 24 องค์กร อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน คปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด (PEA) หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ร้อยเอ็ด เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!