นครปฐม-“มทร.รัตนโกสินทร์”ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร

นครปฐม-“มทร.รัตนโกสินทร์”ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

            เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร ภายใต้โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
            ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ประกอบด้วย 1.สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 3.ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4.ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5.สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 6.สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร ดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งในด้านทรัพยากรและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!