ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล

ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายณรงค์ จีนอ่ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 พร้อมคณะ ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
              โดยประเด็นสำคัญของการตรวจราชการ ประกอบด้วย การตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี ติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงดลเฉดิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบึงพระลานชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2567 เป็นต้น
             ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย
อำเภอธวัชบุรี และการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรค ในการร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!