กาญจนบุรี- กำนัน ต.ช่องสะเดา ประชุมปัญหาช้างป่าที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน

กาญจนบุรี- กำนัน ต.ช่องสะเดา ประชุมปัญหาช้างป่าที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน

ภาพ-ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทีมปกครองตำบลช่องสะเดา ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า ร่วมประชุมเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับช้างป่า ในประเทศไทย โดย นายปัญจเดช สิงห์โท ผู้จัดการโครงการ ZSL THAILAND พร้อมด้วยทีมงาน ผู้จัดการประชุมโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับช้างป่า ในประเทศไทย
            เพื่อนำปัญหา ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าและการดำรงชีวิตของคนและสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดี นำเป้าหมายงานวิจัยไปพัฒนา เพิ่มศักยภาพขององค์ และชุมชน การจัดการลดผลกระทบอย่างยั่งยืน พัฒนาประกันภัยช้างป่า รวมถึงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนและขยายโครงการสวนเกษตรที่มีอยู่ ด้านตลาดรองรับ ราคา พื้นที่ แหล่งน้ำ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และงานวิจัย
          โดยมี ตัวแทนพรรคก้าวไกล ร่วมรับฟังปัญหาและผลกระทบ ความเดือดร้อนจากภัยช้างป่า ในพื้นที่ ตำบลวังด้ง ตำลช่องสะเดา เพื่อนำปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนร่วมกันแก้ไข ณ ห้องประชุมที่ทำการกำนันตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!