นครสวรรค์-รับสมัคร นายก อบจ.วันแรกคึกคัก กองเชียร์แน่น อดีตนายกสมศักดิ์ ได้เบอร์ 1 ไร้เงาคู่แข่ง

นครสวรรค์-รับสมัคร นายก อบจ.วันแรกคึกคัก กองเชียร์แน่น อดีตนายกสมศักดิ์ ได้เบอร์ 1 ไร้เงาคู่แข่ง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           สำหรับบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.นครสวรรค์ วันแรก ที่ห้องประชุมบัวหลวง พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ อดีตนายก อบจ.นครสวรรค์ เดินทางมาลงเวลา ยื่นเอกสารสมัครเป็นคนแรก ในเวลา 07.24 น. ทั้งยังมีคณะ สจ.ของทีมพัฒนานครสวรรค์บ้านเราและกลุ่มชาวบ้านมาให้กำลังใจจำนวนมาก
               โดย กกต.ประจำ อบจ.นครสวรรค์ ประกาศรับสมัคร นายก อบจ.นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.- เวลา 16.30 น.โดยมีนายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จาก กกต.จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย พล.ต.ต.สุกฤษฎ์ บุญทรง ประธาน กกต.ประจำ อบจ.นครสวรรค์ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายสมศักดิ์ ศิริวัฒน์พงษ์ นายวันชัย พรกระแส นางจำนงค์ สะอาดหัว พตอ.อิศเรศ ห่านดำ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ กกต.ประจำ อบจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมสังเกตุการณ์
            เมื่อถึงเวลา 08.30 น.ปรากฏว่ามีเพียง พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ อดีตนายก อบจ.นครสวรรค์ เดินทางมายื่นเอกสารพร้อมใบสมัครเพียงผู้เดียว เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสารการสมัคร รับเงินค่าสมัครและออกใบเสร็จ เรียบร้อย พร้อมทั้งแจ้งว่า ได้หมายเลขผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ หมายเลข 1
            ด้านนายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้กำหนดวันเลือกตั้งนายก อบจ.นคร สวรรค์ เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 และเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งนายก อบจ.นครสวรรค์ ทั้งด้านบุคลากร การตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และจะได้แต่งตั้งกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งด้วย
            การเลือกตั้งนายก อบจ.นครสวรรค์ ครั้งนี้ ทั้ง 15 อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ 840,000 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 1,627 หน่วย มั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งนายก อบจ.นครสวรรค์ในครั้งนี้ จะเป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!