อุตรดิตถ์-เปิดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุทันสื่อโซเชียล

อุตรดิตถ์-เปิดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุทันสื่อโซเชียล

ภาพ/ข่าว พูลชัย ราชประสิทธิ์

           เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เฃที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุทันสื่อโซเชียล พร้อมเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
           โดยมีพันเอกสมศักดิ์ วุธโส รองประธานกรรมการ ชมรมรวมใจสามัคคี องค์กรสาธารณประโยชน์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายบรรเทิง จุ้ยวงศ์ ประธานชมรมรวมใจสามัคคี องค์กรสาธารณประโยชน์ ร้อยตรีเคลือ มีสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 1 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว
           สำหรับโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุทันสื่อโซเชียล จัดโดยชมรมรวมใจสามัคคี องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียจากโทรศัพท์มือถือ ป้องกันการถูกหลอกลวงจากจฉาชีพผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รู้ทันความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกในชมรมฯ และผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 70 คน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!