สุพรรณบุรี-ฝึกอบรมพระสงฆ์ชาวบ้านซ้อมแผนดับไฟและจับสัตว์เลื้อยคลาน

สุพรรณบุรี-ฝึกอบรมพระสงฆ์ชาวบ้านซ้อมแผนดับไฟและจับสัตว์เลื้อยคลาน

ภาพ-ข่าว:มงคล/พงศกร/รัตนา สว่างศรี

           เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จัดการฝึกอบรม ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและจับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) ให้กับพระสงฆ์ คณะกรรมการวัดและแม่ครัววัด แม่ค้า พ่อค้า ชาวบ้านและเยาวชน เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง และให้แยกแยะสัตว์เลื้อยคลาน ประเภท ได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสัตว์เลื้อยคลาน เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการจับงูอย่างปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของทั้งเราและงู
           นายบารมี เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จัด”โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและจับสัตว์เลื้อยคลาน ณ วัดดอนบุปผาราม อ.ศรีประจันต์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้และจับสัตว์เลื้อยคลาน ให้ความรู้กับพระภิกษุสงฆ์ พ่อค้า แม่ค้า ชาวบ้าน และเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาบาลตำบลบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ ในเรื่องอัคคีภัยหรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สิน พร้อมกับได้มอบถังเคมีดับเพลิงให้กับวัดจำนวน 6 วัด เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
              ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ส่วนใหญ่จะเกิดจากความ ประมาทในการใช้ไฟฟ้า จุดธูปเทียนบูชาพระ การประกอบอาหาร สถานที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่ มักจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน วัด ซึ่งสถานที่ เหล่านี้มักจะมีการใช้ไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง ที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัย และช่วงเวลาที่มีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือในฤดู ที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ประกอบกับ ห้วงดังกล่าว มักจะพบเห็นสัตว์เลื้อยคลาน ประเภทงูจะหลบเข้าไปหาจุดที่มีความชื้นและเย็น ภายในบ้านเรือนที่อายู่อาศัย ทำให้ผู้พบเห็น ขาดการแยกแยะประเภทของงู ว่ามีพิษหรือไม่มีพิษ และยังขาดความรู้วิธีการรับมือและจัดการเมื่อต้องเผชิญหน้ากับงู ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของทั้งเราและงู
              เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นพระภิกษุ คณะกรรมการวัดและแม่ครัว พระสงฆ์ 6 วัด พ่อค้า แม่ค้า เยาวชนประชาชน 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกร่าง จำนวนกว่า 100 คน ได้รู้จักและเข้าใจการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆสำหรับการดับเพลิงเบื้องต้น และจับสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยัง สามารถแยกแยะสัตว์เลื้อยคลาน ประเภท ได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสัตว์เลื้อยคลาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการจับงูอย่างปลอดภัย
             โดยมีนายชัชชวาล บุญญสิทธิ์ หัวหน้า “ทีมครูฝึกเลือดสุพรรณ” พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถด้านป้องกันอัคคีภัยและจับสัตว์เลื้อยคลาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิตในการใช้ถังสารเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 4 ขั้นตอนคือ ดึง ปลด กด และส่าย ดึงคือดึงเอาสายออกจากที่เก็บ ปลด คือปลดสลักออกมาก่อน กดคือกดเพื่อให้สารเคมีพุ่งออกไปดับไฟ และส่าย คือจับสายถังดับเพลิงส่ายไปมาจนกว่าไฟจะดับหมด และในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงใกล้ตัวมาดับไฟ โดยการนำของใช้ในบ้านหรือในวัดมาใช้เป็นเครื่องมือมาช่วยในการดับเพลิงให้ปลอดภัยด้วย (ที่สำคัญเมื่อพบเหตุไฟไหม้ กรณีไฟฟ้าลัดวงจร ก่อนอื่นต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อน (ยกคัทเอาท์ไฟลงก่อน) จึงค่อยหาวิธีไปดับไฟหรือหาอุปกรณ์มาช่วยดับไฟ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าไฟฟ้ามาช่วยตัดไฟก่อน
              สำหรับการฝึกอบรม ตามโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและจับสัตว์เลื้อยคลาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พระภิกษุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศาสนสถาน (วัด) รู้จักและเข้าใจการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆสำหรับการดับเพลิงเบื้องตัน มีความรู้ ความเข้าใจ การระงับอัคคีภัยขั้นต้นได้ นอกจากนี้ยัง สามารถแยกแยะสัตว์เสื้อยคลานประเภท งูได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสัตว์เลื้อยคลาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการจับงูอย่างปลอดภัย
              หลังการอฝึกอบรม วิทยากรได้ให้ทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ออกภาคปฏิบัติ สาธิตจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ ให้เหมือนกับการดับไฟไหม้จริง ด้วยการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี 4 ขั้นตอนคือ ดึง ปลด กด และส่าย ดึงคือดึงเอาสายออกจากที่เก็บ ปลด คือปลดเอาถังออกมา กดคือกดเพื่อให้สารเคมีพุ่งออกไปดับไฟ และส่าย คือจับสายถังดับเพลิงส่ายไปมาเพื่อดับไฟให้หมด ซึ่งในการดับไฟเบื้องต้น ถ้าไม่มีถังดับเพลิง ก็สามารถใช้สิ่งของใกล้ตัวมาใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยดับไฟได้ หากพบเห็นว่ามีเหตุไฟไหม้ เช่นจากวาล์วที่ถังแก๊สหุงต้มเกิดรั่วแล้วมีไฟลุกออกมาจากถังแก๊ส หรือไฟไหม้เตาหรือหม้อที่ใช้ประกอบอาหาร สามารถนำไม้กวาด หรือไม้ที่มีความยาว 1.5-2 เมตร มาใช้เป็นเครื่องมือเปิดวาล์วที่ถังแก๊สได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงถูกไฟไหม้ลุกลามขยายวงกว้างไปอีก
             สำหรับพระสงฆ์ที่พบเห็นเหตุไฟไหม้ในวัด ให้หาอุปกรณ์ช่วยดับไฟ ใกล้จุดเกิดเหตุ เช่นไม้ยาว หรือผ้าชุบน้ำให้เปียก เพื่อมาช่วยดับไฟหรือปิดวาล์วถังแก๊ส ถ้าหาไม่ได้จริงๆ พระสงฆ์สามารถนำจีวรของพระที่ห่มอยู่ มาชุบน้ำให้เปียกแล้วนำจีวรเปียกมาตีหรืออุดตรงวาล์วหัวถังแก๊ส เพื่อไม่ให้มีออกซิเจนไฟก็จะดับลงได้ เพื่อให้เป็นแนวทางให้พระสงฆ์ได้หาของใช้ใกล้ตัวหรือในตัวเช่นจีวรพระมาช่วยดับไฟเบื้องต้นได้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!