กาญจนบุรี-สสจ.จัดการประชุมการส่งแพทย์-ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กาญจนบุรี-สสจ.จัดการประชุมการส่งแพทย์-ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ.ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมการส่งแพทย์-ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายแพทย์พิสุทธิ์ จรุงเรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากระดาน เป็นประธานการประชุม
            ในส่วนของการรับตัวแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ไว้ โดยการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ในปีแรกแพทยสภาได้กำหนดให้แพทย์ต้องเข้าปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 9/10/11 เดือน และปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1/2/3 เดือน
           ในส่วนของการรับตัวทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ไว้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นไปตามแนวทางการบรรจุ และแต่งตั้งแพทย์และทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2567 เข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน คือ ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรม ขั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!