ชลบุรี-ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน

ชลบุรี-ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชลบุรี

             (12 พ.ค.67) นายวัฒนา เหลืองอ่อน ประธานบริษัทสยามวัฒนา เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด และคุณนิด จุฑาสมานภาพ (ภรรยา) พร้อมด้วยจ่าบัติ ทัพพระยา นางศุภารมย์ เกิดมงคล และกลุ่มชาวตำบลตะเคียนเตี้ย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในโครงการ “เรียนดี มีความสุข”ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหุบบอน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
              ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุระ กลั่นด้วง สจ.ชลบุรี ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน ผู้ใจ บุญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี
             สำหรับวัตถุประสงค์ในงานบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านหุบบอนและเพื่อสร้างห้องน้ำภายในโรงเรียนที่ชำรุด ทรุดโทรมให้เกิดประโยชน์ต่อคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและรวมยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 670,840 บาท (หกแสนแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!