ร้อยเอ็ด-“วัดเกาะบ่อพันขัน”จัดโครงการการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการไหว้บ่อพันขันเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน

ร้อยเอ็ด-“วัดเกาะบ่อพันขัน”จัดโครงการการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการไหว้บ่อพันขันเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.พระปลัดขาว คุตฺตธมโม เจ้าอาวาสวัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ กล่าวว่า วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ กำหนดจัดโครงการการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการไหว้บ่อพันขันเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนและสร้างเศรษฐกิจฐานรากผ่านตลาดวัฒนธรรม ข้าว- ปลา – เกลือ และเลี้ยงบ่อพันขันไหว้ท่านเจ้าปู่ผ่าน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. เริ่มกิจกรรมแข่งขันหุงข้าวหอมบ่อพันขัน ณ โดมเอนกประสงค์
             เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน เทศกาลตลาดวัฒนธรรม “เลี้ยงบ่อพันขันไหว้ท่านเจ้าปู่ผ่าน” ชม การรำถวาย พิธีถวายเกวียนข้าวเปลือก ถวายเครื่องไหว้ มอบรางวัลแข่งขันหุงข้าวหอมบ่อพันขัน เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม “ข้าว – ปลา-เกลือ” กิจกรรมเล่าเรื่อง และถาม – ตอบ ทุ่งกุลาหลายพันปี มีบรรพชนไทยชาวสยาม วิทยากรโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ เวลา 12.00 น. ชม ข่าลำแคนท้าวศรีสมพร ศิลปินชาวข่าจากลุ่มแม่น้ำโขง
             ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ปาฐกถาเรื่อง “เหลียวหลัง – แลหน้า บ่อพันขันพื้นที่วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้”โดย พระอาจารย์ ดร.ขาว คุตฺตธมฺโม ปราชญ์ทุ่งกุลาร้องไห้ ผู้ฟื้นหัวใจของบ่อพันขัน ชม กิจกรรมการแข่งขันพายเรือหาปลา กิจกรรมที่ 1 สลาลม กิจกรรมที่ 2 เรสซิ่ง และพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งข้นพายเรือหาปลา สลาลม การแข่งขันพายเรือหาปลา เรสซิ่ง ภาคค่ำ 17.30 น.เป็นต้นไป ชมการแสดงจาก ศิลปิน ต้น สะเดา เต็มวง (เป็นยั่งบุญ) ศิลปินรับเชิญ ทราย อาทิตยา, เฟิร์ส ณัฐภรณ์ ลำแคนอนันตศักดิ์น้อย เสียงแมงง่วง
             วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 11.00 น. พิธีถวายเครื่องไหว้สักการะบ่อพันขัน เเละ เวลา 11.00 – 17.00 น. ชมบุญบั้งไฟประจำปีบ่อพันขัน ตามลำดับ ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ด และนักท่องเที่ยว เดินทางมาชมงานและร่วมศึกษาประวัติศาสตร์อันยาวนานของบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมขอพรปูผ่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 089-2156909

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!