ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำธวัชชัย”

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำธวัชชัย”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำธวัชชัย” บริเวณพื้นที่ตอนบนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บังคับการตำรวจกูธจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
           ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคลประจำปี 2567
             กิจกรรมประกอบไปด้วย การปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน และกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย รอบพญาศรีสุทโธนาคราช เพื่อให้อ่างธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา เป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ในการบำเพ็ญ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!