ลพบุรี-ทหารรบพิเศษแจกจJายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง..!!

ลพบุรี-ทหารรบพิเศษแจกจJายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง..!!

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

            กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบาย กองทัพบก
             กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จากกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ.2 พัน.2) พร้อมด้วย รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ของหน่วย ในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมรบพิเศษที่ 2 ร่วมกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของกองทัพบก ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”

               โดยการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 3 เที่ยว รวมจำนวนน้ำ 18,000 ลิตร เพื่อทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน แหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปามาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ ทำให้ภาชนะกักเก็บน้ำสำรองในแต่ละครัวเรือนเริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
              ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้มีการสั่งการให้หน่วยขึ้นตรง จัดเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยให้พร้อม เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน เมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ไปจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลีคลายตามนโยบาย ของ กองทัพบก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!