อุดรธานี-“นายกฯหรั่ง” หนุนหอการค้าร่วมจัด”สตรีทฟู้ด”

อุดรธานี-“นายกฯหรั่ง” หนุนหอการค้าร่วมจัด”สตรีทฟู้ด”

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ 

               ที่ห้องประชุมหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมพบปะหารือกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้าหารือการจัดงานของดีเมืองอุดรธานี โดยมี นางไอลดา สุขบัญชา ประธานโครงการรับรองของดีจังหวัดอุดรธานี และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายอติชาติ สุขบัญชา รองประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางสาวเปรมนีย์ เมฆาพร คณะทำงานขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์จังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ เข้าหารือ และมีนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือ
             การหารือในครั้งนี้ก็เพื่อนำเสนอโครงการ แนวทางความร่วมมือการจัดงานเทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานีและโครงการอุดรธานีโมโนแกรม หอการค้าฯ มีแนวคิดจัดงาน “เทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี” เป็นประจำทุกปี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดอุดรธานี เพื่อประซาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์และมุ่งเน้นการส่งเสริมร้านค้าที่เป็นของดีจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าทางเการเกษตร เกษตรแปรรูป ส่งเสริมภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งด้านชุมชนเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในปีที่ผ่านมามีร้านค้าที่เป็นของดีจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่เป็นร้านอาหาร เสื้อผ้าพื้นเมือง สินค้าเกษตรรวมกว่า 40 ร้าน เข้าร่วมโครงการ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงจากเยาวชน
             โครงการ UDONTHANI MONOGRAM จัดโดย YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบลวดลายอุดรธานีโมโนแกรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การออกแบบที่มีความทันสมัย ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ มีเอกลักษณ์ เป็นสื่อที่มีความเชื่อถือในระดับสากล
              ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่ายินดีและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครอุดรธานี ก็มีแผนการดำเนินโครงการ ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองอุดรธานี มาโดยตลอด เช่น เวียดนามทาวน์ ไชน่าส์ทาวน์ และถนนอาหาร กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่เป็นสตรีทฟู้ดส์ของเมืองอุดร การประชาสัมพันธ์ถนนอาหารของเมืองอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังทำมาอย่างต่อเนื่อง และได้สั่งการมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมทีมงาน ไปทำการประชุมกลั่นกรองโครงการ ฯ แผนงานและการดำเนินงานร่วมกับหอการค้าฯ อีกครั้งในการปนะชุมครั้งต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!