อุดรธานี-ขอ10 ล้าน ช่วยเกษตรกร “ณหทัย”ตรวจงบฉุกเฉิน แก้ปัญหา 5,660 ครัวเรือน

อุดรธานี-ขอ10 ล้าน ช่วยเกษตรกร “ณหทัย”ตรวจงบฉุกเฉิน แก้ปัญหา 5,660 ครัวเรือน

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

            ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฯ ที่ปรึกษารองนายกฯ ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจงบประมาณจ่ายฉุกเฉินเมืองอุดรฯ รองพ่อเมือง แจง งบ 10 ล้าน 15โครงการ ช่วยฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 5,660 ครัวเรือน สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 8,060 ไร่
             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 พ.ค.67 ที่ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุวิมล ยาพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมคณะ ร่วมตรวจติดตามและสำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
            นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการมอบหมายให้นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจติดตาม ผู้ช่วยรัฐมน ตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในตรวจติดตามการปฏิบัติราชการและสำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
             จังหวัดอุดรธานีได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) จำนวน 15 โครงการ งบประมาณรวม 10,033,350 บาท แบ่งลักษณะโครงการที่เป็นการส่งเสริมการฝึกอบรม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,498,950 บาท และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 5,534,400 บาท โดยหากได้ดำเนินโครงการทั้งหมดข้างต้นแล้ว จะสามารถช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จำนวน 5,660 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 8,060 ไร่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!