นครปฐม-โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นครปฐม-โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

         ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนานักศึกษา และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ไทย ออร์คิดส์ แล็บ จำกัด และที่ปรึกษามูลนิธิ อพ.สธ. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!