ศรีสะเกษ-เปิดเวทีถอดบทเรียนการจัดระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ

ศรีสะเกษ-เปิดเวทีถอดบทเรียนการจัดระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

              เมื่อวันที่ 2 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การจัดระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 และมอบรางวัลสำหรับบุคคลและองค์กรต้นแบบ โดยมี นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน
              นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดระบบบริการสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และกระดูกสะโพกหัก จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อุทุมพรพิสัย ราษีไศล กันทรารมย์ ขุนหาญ วังหิน ยางชุมน้อย และโพธิ์ศรีสุวรรณ มีจำนวนผู้สูงอายุ 183,886 คน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ หรือประมาณร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในชุมชนและทีมสุขภาพจากโรงพยาบาล โดยจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ผ่าน พชอ. พชต.ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน ผู้เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกคน
            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจาก “ระบบสุขภาพชุมชน” จนถึง“ระบบบริการสุขภาพ” ในโรงพยาบาลทุกระดับได้อย่างไร้รอยต่อและทันเวลา สำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน จากโรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และกระดูกสะโพกหัก เพื่อลดอัตราการตาย ความพิการ การป่วยติดบ้าน ติดเตียง จากโรคสำคัญทั้ง 3 โรคนี้ รวมถึงการได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชนจากระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) การดูแลระยะยาว (Long Term Care) และการดูแลระยะท้าย (Palliative Care) โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ “ผู้สูงอายุรู้เท่าทัน ไม่เจ็บไม่ไข้ เป็นแล้วเข้าถึงไว ปลอดภัยไร้แทรกซ้อน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!