เชียงใหม่-เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดตั้งธนาคารขยะสร้างรายได้ให้กับชุมชน ล่าสุด 400,000 บาท

เชียงใหม่-เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดตั้งธนาคารขยะสร้างรายได้ให้กับชุมชน ล่าสุด 400,000 บาท

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

             วันนี้ (2 พ.ค. 67) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาร่วมถอดบทเรียนการดำเนินการธนาคารขยะเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่โจ้มีปริมาณขยะมากถึงปีละ 13 ล้านกิโลกรัม และได้ใช้งบประมาณ ในการกำจัดขยะสูงถึง ปีละ 15 ล้านบาท
              จนกระทั่งปี 2565 เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้เริ่มดำเนินการทำธนาคารขยะอย่างจริงจัง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะได้ปีละ 5 ล้านบาท และในปี 2567 นี้ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทางการกำจัดขยะ โดยแยกประเภทขยะที่สามารถจัดการได้เอง อาทิ เศษใบไม้ กิ่งไม้ เศษอาหาร และขยะรีไซเคิล มาบริหารจัดการผ่านธนาคารขยะ โดยดึงเอาคณะกรรมการจากทุกชุมชนต่างๆ มาร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
               จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและคนในชุมชนมากถึง 400,000 บาท และทำให้ทุกชุมชนเมืองแม่โจ้เป็นเมืองสีเขียว สร้างความตระหนักและร่วมมือกันอย่างจริงจัง สามารถเปลี่ยนขยะเป็นรายได้ ลดงบประมาณ บ้านเมืองสะอาด ทำให้เมืองแม่โจ้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
               ด้าน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานที่เข้มแข็งของชาวแม่โจ้ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้แนะแนวทางให้เทศบาลขยายฐานความรู้เหล่านี้ ครอบคลุมในระดับอำเภอ ควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพื่อให้อำเภอสันทรายกลายเป็นเมืองสีเขียวทั้งอำเภอ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบกระสอบเพื่อใช้บรรจุปุ๋ยหมักไม่พลิกกับกอง มอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับตัวแทนชุมชนต่างๆ และเยี่ยมชมการซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิลของชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!