ประจวบคีรีขันธ์-เปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 2 พ.ค.67 ที่ธนาคารปูม้าชุมชนตาม่องล่าย อำเภอเมืองประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกฤติผล แก่นนาคำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ นายวิภพ วงศ์ภูรี ผู้แทนบริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ใช้แรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
               นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน การที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบฯ ได้ร่วมกับสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีกิจกรรมขึ้น นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำคุณประโยชน์นานัปการให้กับประเทศ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
             นายกฤติผล แก่นนาคำ กล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษกิจ ความมั่นคง ก้าวหน้าและการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน และทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพ และความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง จึงทำให้รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ร่วมกับผู้ใช้แรงงาน ชาวบ้านชุมชนม่องล่าย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
             ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศท้องทะเล โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์พร้อมพันธุ์สัตว์น้ำจากสำนักงานประมงจังหวัดฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบฯ, เก็บขยะปรับภูมิทัศน์ริมชายหาดชุมชนม่องล่าย และสนับสนุนงบประมาณให้กับธนาคารปูม้าชุมชนม่องล่าย จำนวน 20,000 บาท ในการจัดซื้อแม่พันธุ์ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์และอนุบาลก่อนปล่อยลงสู่ท้องทะเลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!