กาญจนบุรี-ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจะมีการทำร่างผังเมือง

กาญจนบุรี-ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจะมีการทำร่างผังเมือง

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมือง ครั้งที่ 3 และจัดทำผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
             โดยมี นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี (ฝ่ายงานป้องกัน) พร้อมด้วย นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน ต.ช่องสะเดา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมือง ครั้งที่ 3 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี
             โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองกาญจนบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 3 และประชาสัมพันธ์โครงการ สรุปการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการขยายตัว ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ของผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!