สมุทรปราการ-ไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการพัฒนาอาชีพ การมัดย้อมและพิมพ์ใบไม้บนผ้า

สมุทรปราการ-ไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการพัฒนาอาชีพ การมัดย้อมและพิมพ์ใบไม้บนผ้า

ภาพ-ข่าว:อัญมณี คงสินธ์/สุรศักดิ์ คงสินธ์

                วันที่ 29-30 เมษายน 2567 นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ การมัดย้อมและพิมพ์ใบไม้บนผ้า ด้วยกระบวนการธรรมชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนบางโปรง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง กองสวัสดิการสังคมตำบลบางโปรง และยังมีนางบังอร กรุดภู่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง นำคณะประชาชนในตำบลบางโปรงร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                  โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายกระบวนการมัดย้อมและพิมพ์ใบไม้บนผ้า ด้วยกระบวนการธรรมชาติ และให้ประชาชนได้ทดลองทำด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพ ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้มีความตั้งใจอยากส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมพัฒนาศักยภาพของตนเอง และในกลุ่มผู้สูงวัยได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และยังสามารถเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!