สระบุรี-ประธานกรรมการบริหาร”มูลนิธิสานใจไทย”สู่ใจใต้ เยี่ยมเยียนพบปะเยาวชนในโครงการฯ และครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 42

สระบุรี-ประธานกรรมการบริหาร”มูลนิธิสานใจไทย”สู่ใจใต้ เยี่ยมเยียนพบปะเยาวชนในโครงการฯ และครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 42

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

              วันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ สานใจไทย สู่ใจใต้ เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ที่มาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์และศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.สระบุรี โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ
              โดยมีการจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนจากพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้มีโอกาสมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 จำนวน 18 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอมวกเหล็ก มีจำนวน เยาวชนรวม 36 คน ประกอบด้วย เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่เชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว นำไปสู่ความสมานฉันท์
                นายอารีย์ วงศ์อารยะ ได้กล่าวกับคณะเยาวชน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ว่าให้เรียนรู้เก็บประสบการณ์วิถีชีวิตและเรียนรู้ความแตกต่างเพื่อนำกลับไปปรับใช้ในบ้านเกิดของตนนำความรู้กลับไปเพื่อพัฒนาบ้านเกิด โอกาสนี้นายอารีย์ วงศ์อารยะ และจังหวัดสระบุรี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบสิ่งของที่ระลึกให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ และเยาวชน อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!