สิงห์บุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

สิงห์บุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น.พระธรรมวชิรกวี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 เมษายน 2567 ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารโดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตุลาการ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน
                 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย
                โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นรวมถึงโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ ทรงรับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ยังทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนา และด้านกีฬา เป็นอย่างมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!