นครสวรรค์-อบจ.ร่วมทีม 4 ฝ่าย ยกระดับ Soft Power จัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว

นครสวรรค์-อบจ.ร่วมทีม 4 ฝ่าย ยกระดับ Soft Power จัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อ.ชุมแสง , อ.โกรกพระ , อ.ลาดยาว , อ.ตาคลี , อ.หนองบัว , อ.ตากฟ้า และศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศูนย์การค้าท่ารถจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ส.อบจ.ของแต่ละพื้นที่ เข้าพบเพื่อรับทราบนโยบาย และงบประมาณที่ อบจ.นครสวรรค์ จะให้การสนับสนุน
             ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมของทุกศาลเจ้าฯ ที่ได้รับการยกระดับ ประกาศเป็นงานประเพณีและเทศกาลประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์แล้ว พร้อมร่วมกันนำเสนอรูปแบบการดำเนินการในปีต่อไป เพื่อยกระดับศาลเจ้าฯทุกอำเภอ ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ในบริบทของอัตลักษณ์จีน ให้มากขึ้น พร้อมสนับสนุน ให้ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ทุกอำเภอใน จ.นครสวรรค์ เป็นงานประเพณีและเทศกาลประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์
            โดย อบจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมกับเครือข่าย ประกอบด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนะรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ จ.นครสวรรค์ เป็นเมืองอัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมจีน เพื่อก้าวไปสู่ “Soft Power” ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดสรรงบประมาณ ส่งคนลงไปเก็บข้อมูล ศึกษาหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์จีน อัตตลักษณ์จีนในท้องถิ่น และพบว่ารากฐานชุมชนชาว จ.นครสวรรค์ มีความสามัคคี เข้มแข็งและรักถิ่นฐาน พร้อมเป็นพลังที่จะขับเคลื่อน Soft Power ให้ยกระดับ Local ในพื้นที่ไปสู่สากล
             นายก อบจ.กล่าวว่า “อบจ.นครสวรรค์ พร้อมสนับสนุนเต็มที่ ให้ศาลเจ้าพ่อ- เจ้าแม่ทุกแห่ง ทุกอำเภอใน จ.นครสวรรค์ เป็นงานประเพณีและเทศกาลประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าการรวมพลังกันขับเคลื่อนในครั้งนี้ จะส่งผลให้เมืองนครสวรรค์ เมืองแห่งอัตตลักษณ์วัฒนธรรมจีน จะนำไปสู่ Soft Power ในอนาคตได้อย่างแน่นอน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!