อยุธยา-บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

อยุธยา-บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
            เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หลังจากนั้นถวายเครื่องสักการะแด่พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาส เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ พระอุปัชฌาย์
            โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเสกสรร ถนอมกิตติ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ่าจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจิญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดามารดา ผู้ปกครองและพระพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
             การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน คือ การนำเด็กและเยาวชนให้เข้าวัด โดยการบวชและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและความรู้อื่น ๆ จากพระสงฆ์ ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนตามระยะเวลาที่กำหนด . สำหรับการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทหลวงเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 ช่วง 28 กรกฎาคม 2567 โดยระยะเวลาบรรพชา 19 เมษายน 2567 – 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครองและพระพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!