กระบี่-สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดฯประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี

กระบี่-สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดฯประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกระบี่

              สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระลง พร้อมเชิญนักวางผังเมือง และสถาปนิกชื่อดังระดับโลกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ร้านโบทานี คาเฟ่ แอนด์ อีเทอร์รี่ (Botany Cafe & Eatery) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระลง โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดยมีมีนางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน หลังจากนั้น นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักวางผังเมือง และสถาปนิกชื่อดังระดับโลก ที่ได้ออกแบบ Gardens by the bay, Jewel Changi Airport, Google kings cross office โดย Business Development, Surbana Jurong ANG Siew Lee – Director, Integration Management, Surbana Jurong Imam HUDORI – Water Lead (Indonesia), SMEC Pawitasari  FRANSISCA – Water Supply Specialist (Indonesia), SMEC Naree PHINYAWATANA – Director, Bangkok & Singapore, Atelier Ten
                สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นองค์กรเอกชน ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อันได้แก่ธุรกิจนำเที่ยวและบริการ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการโรงแรม ที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนวด สปา และธุรกิจสินค้าของที่ระลึกในเขตจังหวัดกระบี่ สู่สังคมน่าอยู่ มีวาระการบริหารวาระละ 2 ปี โดยบัจจุบันมีนางสาวศศิธร กิตติธรกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ซึ่งครบกำหนดเวลาการดำรงตำแหน่งลงตามข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่ฯปีนี้จึงมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ โดยนายชัยภัทร วสุนธราได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกเสนอชื่อให้เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คนใหม่ ทั้งนี้ในที่ประชุมใหญ่ฯไม่มีสมาชิกรายใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นลงแข่งขันแต่ประการใด สำหรับคณะกรรมการบริหาร นายกสมาคมฯจะได้ แต่งตั้งแล้วนำไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯต่อนายทะเบียน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นนายทะเบียนโดยตำแหน่งต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!