ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม”Run Khan Do” วิ่ง กัน ดุ๊ Track 8 อ.บางสะพานน้อย ”วิ่ง 2 แผ่นดิน เยือนถิ่นประจวบฯ-ชุมพร“

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม”Run Khan Do” วิ่ง กัน ดุ๊ Track 8 อ.บางสะพานน้อย ”วิ่ง 2 แผ่นดิน เยือนถิ่นประจวบฯ-ชุมพร“

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

                   วันนี้ (24 เม.ย.67) ณ บริเวณวัดบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่ง กัน ดุ๊“ Track 8 โดยมี นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัด นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมด้วย นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม Run Khan Do “วิ่ง กัน ดุ๊“ ครั้งที่ 8 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 2,536 คน
                กิจกรรม RUN KHAN DO “วิ่งกันดุ๊” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่วนราชการ ต่างๆ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อจัดกิจกรรมการสร้างสุขภาพ ด้านการออกกำลังกายเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา อีกทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอ และพัฒนาส่งเสริม อัตลักษณ์เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทุกอำเภอตลอดถึงจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในระดับอำเภอ จำนวน 8 ครั้งและจังหวัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 พฤษภาคม 2567
               ซึ่งในวันนี้ พื้นที่ของอำเภอบางสะพานน้อย เป็นการจัดในระดับอำเภอเป็นครั้งที่ 8 ในเส้นทางบริเวณ วัดบางเบิด หมู่ที่ 5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ บ้านปากคลอง ต.ปะทิว อำเภอปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบริมทะเลสุดเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ดินแดนจังหวัดชุมพร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “วิ่ง 2 แผ่นดินเยือนถิ่นประจวบๆ – ชุมพร”
              โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ภาคประชาชน นอกจากนี้ อ.บางสะพานน้อย ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมูลนิธิ ชมรมต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกันทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจากความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ของ อ.บางสะพานน้อย จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สุขภาพ ความสุข และมิตรภาพกลับไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!