เพชรบุรี-‘ยุทธพล’ห่วงเด็ก 8 ขวบ เชื่อมจิต..วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องทำความเข้าใจผู้ปกครอง อีกทั้งเตรียม “ย้ายลิงเขาวัง”

เพชรบุรี-‘ยุทธพล’ห่วงเด็ก 8 ขวบ เชื่อมจิต..วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องทำความเข้าใจผู้ปกครอง อีกทั้งเตรียม “ย้ายลิงเขาวัง”

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

           ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นว่า การดูแลเด็กและปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของมาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 ผู้ปกครอง ผู้ที่ดูแลเด็กจะต้องปฏิบัติตามหลักการในการคุ้มครองเด็ก ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ทั้งนี้ ในมาตรา 26(3) บัญญัติไว้ว่า ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการบังคับขู่เข็ญชักจูงส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
            ดังนั้น จึงมีความเป็นห่วงในการดูแลน้อง 8 ขวบเชื่อมจิต ซึ่งอาจเข้าข่ายการยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อเด็กในปัจจุบันและอนาคตได้ จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจแนวทางในการดูแลเด็กแก่ครอบครัวนี้ให้ถูกต้องด้วย

เครือข่ายภาคปชช.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมือกรมอุทยานฯ เตรียม “ย้ายลิงเขาวัง” รอบ 2 นำร่องแก้ปัญหาลิงล้นเมือง
            ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน เปิดเผย เตรียม “ย้ายลิง” เขาวัง “รอบ2” ว่า ตามที่เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดทำกรงพักพิงลิง และย้ายลิงเขาวัง บางส่วนไปปรับพฤติกรรม เพื่อนำเข้าสู่กรงพักพิงลิง ตามโครงการแก้ไขปัญหาลิงล้นเมือง ไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 แล้วนั้น โครงการนี้ถือ ว่าเป็นโครงการนำร่อง เพื่อที่จะนำไปเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆ ในการแก้ปัญหาลิงล้นเมืองในทุกพื้นที่ ซึ่งซึ่งถือว่าโครงการดำเนินไปได้ด้วยดี
            ดังนั้นเครือข่ายภาคประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จะดำเนินการย้ายลิงรอบสอง ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 นี้ เพื่อเป็นการดำเนิน โครงการอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมสังเกตการณ์ และประชาสัมพันธ์โครงการนี้ต่อไป ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!