สมุทรปราการ-บรรยายทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการตลาดของประเทศไทย

สมุทรปราการ-บรรยายทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการตลาดของประเทศไทย

ภาพ-ข่าว:อัญมณี คงสินธ์ / สุรศักดิ์ คงสินธ์

                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ศาสตราภิชาน ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม และ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เนื่องในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายในงาน “ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการตลาดของประเทศไทย” จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพ และชมรม Overcome Dyslexia Thailand ณ ห้อง Auditorium อาคาร 50 ปี กฟผ. จ.นนทุบรี
                โดย นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กฟผ. ในฐานะประธานชมรม Overcome Dyslexia Thailand เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตัวชมรม Overcome Dyslexia Thailand เป็นครั้งแรก ชมรมฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในสังคมให้รับรู้ Dyslexia ไม่ใช่ข้อบกพร่อง เป็นพรสวรรค์ ที่ต้องการพัฒนาให้เกิดประกาย โดยจะพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์เด็ก ทั้งการประเมิน ฝึกอบรม และแนวทางการสอน รวมถึงการพัฒนา Dyslexia Teachers to Dyslexia Students การสร้าง Workplace Readiness ในสถานศึกษา ท้ายสุดคือการขยายแนวทางสร้างสรรค์เด็ก จนสามารถตั้งเป็นสถาบันในอนาคต
                หลังการจัดงานครั้งนี้ ชมรมฯ ได้เชิญคณะครูจากโรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนวัดบางฝ้าย โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนรอบ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กฟผ. จ.สมุทรปราการ และ คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลน้ำพอง-ภูริพัฒน์ จากเทศบาลตำบลน้ำพอง จ.ขอนแก่น จำนวน 30 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กฟผ. ในวันที่ 23-24 เมษายน 2567
               ภายหลังการสัมมนาฯ ได้นำคณะครูเข้าชมการทำอาหารที่สถาบันสอนทำอาหาร PIM (PIM Food Academy) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทุบรี ทั้งหมดนี้เป็นก้าวย่างสำคัญของการพัฒนานาครูให้เข้าใจและนำไปดูแลนักเรียนต่อไป การดำเนินการของชมรม Overcome Dyslexia Thailand ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!