นครสวรรค์-หารือโครงการพลิกฟื้นอัตลักษณ์เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมจีน

นครสวรรค์-หารือโครงการพลิกฟื้นอัตลักษณ์เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมจีน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชิดพันธุ์ มาศรี, นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ, และนางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่บรรพตพิสัย ประจำปี 2567
            นำโดย นายสกุล พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่บรรพตพิสัย ประจำปี 2567 และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเรียนเชิญร่วมเป็นที่ปรึกษา พร้อมหารือโครงการพลิกฟื้นอัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน”นครสวรรค์”เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมจีน โดยมีนายไพศาล เชี่ยวชาญเวช ส.อบจ.นครสวรรค์ เขต 2 อ.บรรพตพิสัย นายลัทธพล ม่วงจีบ ส.อบจ.นครสวรรค์ เขต 3 อ.บรรพตพิสัย นำเข้าพบ
             หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เก้าเลี้ยว ประจำปี 2567 นำโดย นายกิตติวัฒน์ เลิศพรตสมบัติ รองประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เก้าเลี้ยว ประจำปี 2567 และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเรียนเชิญร่วมเป็นที่ปรึกษา พร้อมหารือโครงการพลิกฟื้นอัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน”นครสวรรค์”เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมจีน โดยมีนายถวิล เจริญคง สจ. เขต 1 อำเภอเก้าเลี้ยว นำเข้าพบ
            ซึ่งนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจัดงานฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้ามาทำงานรับใช้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ เป็นสิริมงคล พร้อมยินดีเป็นที่ปรึกษา และยินดีที่ประเพณีระดับท้องถิ่นได้ยกระดับขึ้นเป็นประเพณีระดับจังหวัด โดยส่งเสริมให้จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดทำแผนพัฒนาการพลิกฟื้นอัตลักษณ์แห่งวิถีวัฒนธรรมจีนในนครสวรรค์ ศาลเจ้าในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีวิถีวัฒนธรรมจีน ซึ่งได้เข้าร่วมโครง การจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงการพลิกฟื้นอัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน”นครสวรรค์” เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมจีน เพื่อที่จะสามารถต่อยอดให้ก้าวไปสู่ “Soft Power” ในเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเศรษฐกิจที่ดีของชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!