นครสวรรค์-นายก อบจ.พร้อมคณะร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ สจ.ชุ้ง

นครสวรรค์-นายก อบจ.พร้อมคณะร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ สจ.ชุ้ง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                    เมื่อเวลา 15.30 น วันที่ 24 เมษายน 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำลี แซ่เล้า อายุ 85 ปี ณ วัดเทพสุทธาวาส หนองบัว ซึ่งเป็นมารดาของนายเศรษฐา พันธุ์วิริยะพงษ์ สจ.เขตอำเภอหนองบัว โดยมีพระครูนิมิตรศีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทพสุทธาวาส เจ้าคณะอำเภอหนองบัว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูนิวิฐธรรมโฆสิต เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์
                โดยมีบุคคลสำคัญร่วมพิธีได้แก่ นายมานพ ศรีผึ้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พลเอกนายแพทย์สาโรจน์ เขียวขจี อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตำรวจตรีอนุชา กิตติวิภาค พันตำรวจโทสมบูรณ์ อิ่มเกิด นายกิตติ ลิ้มศิริชัย นายอำเภอหนองบัว นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์ อดีตสส.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมคณะสมาชิกฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีคณะข้าราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะครู สมาคมและมูลนิธิ ต่างๆของอำเภอหนองบัว พร้อมประชาชนชาวหนองบัวจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!