ปราจีนบุรี-อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ง-ร้องเพลงสะท้อน “ค่าสมัคร สว.ชุดที่13 แพง..!!

ปราจีนบุรี-อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ง-ร้องเพลงสะท้อน “ค่าสมัคร สว.ชุดที่13 แพง..!!

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ณัฐนันท์(ดาว)

วอน กกต.ลด..เกรงคนจน ได้แค่มองตาละห้อยแม้จะมีความรู้-มากความสามารถ…อยากเป็นแทร่ แทร่ แต่หมดสิทธิ

            เมื่อเวลา 06.30 น.วันนี้ 25 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานพบสีสันการเมืองไทย ในช่วงใกล้ครบวาระ ของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดที่ 12 ต้นเดือน พ.ค.67 นี้ และ จะมีการเลือก สว.ใหม่ชุดที่ 13 ต่อไปนั้น ได้มีการโพสต์ในช่องยูทูป บทเพลงสะท้อน บทบาท-หน้าที่ สว.และติติง ถึง กกต. ที่แต่งและร้องเองโดยผู้ใช้ชื่อนายกันพิเชษฐ์ มลิเกตุ ( https://youtu.be/x9wtech_uCI?si=iY5WpSBbJkHW1n2b) นักแต่งเพลงชาว จ.ปราจีนบุรี อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจ.ปราจีนบุรี ในบทเพลงสะท้อนออกมา ชื่อ “อยากเป็น สว.แต่ค่าสมัครแพง

            เนื้อหาในบทเพลง-เป็นจังหวะฟังสนุก ๆ ในสามช่ารำวง กล่าวโดยสรุป ใจความมีว่า …. สลับซับซ้อนที่สุด เท่าที่มีมา การเลือกวุฒิสภา (สว.) ชุดที่ 13 ของการเมืองไทย 2567 นับแต่นี้ไป การเลือก สว.ชุดใหม่ให้เลือกกันเอง และ เลือกไขว้กัน ค่าสมัคร แทบกระอัก 2,500 คนจนแหงนคอรอคอย ทำตาละห้อยปวดในดวงมาลย์ พวกมีสตางค์จับจ้องมองตาเป็นมัน หากสมัครเลือกพวกเดียวกันพวกใครพวกมากลาไป 20สาขาอาชีพของกลุ่มบุคคล มองดูนั้นไม่สับสนมีสิทธิทุกคนประชาธิปไตย หากค่าสมัคร 500 คงพอทนไหว คนจนน้ำตาตกใน ลดลงได้ไหมเล่า กกต. ?ถึงจะอย่างไรต้องมีวุฒิสภา(สว.) เพราะ กฏหมายให้ความเห็นมา เป็นหน้าเป็นตา คนเป็น สว. ควบคุมบริหารราชการ – แผ่นดินอีกหนอ นี่แหละหน้าที่ สว. วอน กกต.ลดค่าสมัครลง …

            หลังฟังเพลงจบ ผู้สื่อข่าวได้ประสานการติดต่อและลงพื้นที่ไปที่บ้านพักตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมกันพิพัฒน์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พบนายกันพิเชษฐ์ มลิเกตุ อายุ 62 ปี นักแต่งเพลงชาว จ.ปราจีนบุรี อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา
            นายกันพิเชษฐ์ กล่าวว่า “หลังจากจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้คุณสมบัติของประชาชนผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่จะถึงเร็ว ๆ นี้ คุณสมบัติคร่าว ๆ อย่างน้อย ต้องมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ทำงาน 20 สาขาอาชีพของกลุ่มบุคคล ตนดูอีกข้อหนึ่ง ค่าสมัครของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2,500 บาท สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีครั้งแรกในปี พ.ศ.2489 นับหลังตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ปี 2475 มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประเทศไทยมีสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 12 ชุด และใกล้ครบวาระ

             อนึ่ง … วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน) เป็นวุฒิสภาชุดแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ทำหน้าที่เป็นสภาสูงของรัฐสภาไทย วุฒิสภาชุดนี้ มีสมาชิก 250 คน มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งหมด แบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา 244 คนมาจากการสรรหา สมาชิก 6 คนเป็นโดยตำแหน่ง ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 269 ในรัฐธรรมนูญ มีอำนาจร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนพิจารณากฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง …

             และ ในเร็ว ๆนี้ ประเทศไทยกำลังมี สว. ชุดที่ 13 โดยใช้รูปแบบที่มาจากการ ‘เลือกกันเอง’ ของผู้สมัครเป็นครั้งแรก ตามที่ กกต.คาดว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว. จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 กำหนดวันเลือก สว.ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 กำหนดวันเลือก สว.ระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 กำหนดวันเลือก สว. ระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันที่จะประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นั้น

             ตนเองมีความคิดเห็นว่าค่าสมัครแพงและวิธีการได้มาค่อนข้างสลับซับซ้อน โดย การเลือกกันเองในระดับอำเภอ ในระดับจังหวัด ในระดับประเทศ โดยในข้อที่ เห็นว่าค่าสมัครแพงจึงอยากให้สำนักงานคณะกรรม การการเลือกตั้ง (กกต.) ลดค่าสมัครลง จึงแต่งบทเพลง ร้องเพื่อสะท้อนให้ได้ประชาชนในสาขาอาชีพต่าง ๆ ระดมเข้ามาให้มากที่สุด … นายกันพิเชษฐ์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!