อำนาจเจริญ-สรุปการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

อำนาจเจริญ-สรุปการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

“รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย”

             วันนี้ 18 เมษายน 2567 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน , นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งกำหนดช่วงการรณรงค์ควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 พร้อมนำข้อมูลสถานการณ์และการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในครั้งต่อไป
             ทั้งนี้สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด พฤติกรรมเสี่ยง ไม่สวมหมวกนิรภัย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ และรถปิกอัพ/กระบะ โดยข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ , ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชา ชนให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ , สร้างการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยง การขับขี่ปลอดภัย การจัดทำใบอนุญาตขับขี่ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี , การปรับปรุงสภาพพื้นผิวจราจร ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ , การบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ให้ถูกต้องสมบูรณ์ , ให้ตำรวจภูธรจังหวัดติดตามผลการดำเนินคดีกรณีการทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ และรายงานผลข้อมูลตามแผนบุรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
             หลังจากนั้น ได้มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ รับทราบสรุปผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในครั้งต่อไป ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แสดงความขอบคุณผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนในการทำงาน พร้อมทั้งขอให้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ให้มีความยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!