อุบลราชธานี-เตรียมขุดลอกหนองน้ำ รับมือภัยแล้ง ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติฯ

อุบลราชธานี-เตรียมขุดลอกหนองน้ำ รับมือภัยแล้ง ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

               วันนี้ (18 เม.ย.67) เวลา 10.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานลงสำรวจพื้นที่เตรียมขุดลอกหนองน้ำ ตามโครงการโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชน ร่วมสำรวจพื้นที่ ที่บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
               ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดจัดทำโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2567 ภายใต้กรอบแนวความคิด เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งกำหนดจะจัดกิจกรรมขุดลอกหนองน้ำเดิม และกิจกรรมฝ่ายชะลอน้ำ และสามารถดำเนินการโดยไม่ต้องรอการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง
                โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด ร่วมกับ จิตอาสา 904 ดำเนินการสำรวจหาพื้นที่ และใช้ศักยภาพในพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการทำงานร่วมกัน ให้การสนับสนุนทั้งกำลังคนและเครื่องจักร ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นการดำเนินกิจกรรม และขั้นที่ 3 คือ ขั้นการติดตามความสำเร็จและสรุปผลของโครงการ สำหรับจังหวัดอุบลราช ธานี กำหนดจะเปิดโครงการ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ โครงการห้วยร่องน้อย บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!