อุบลราชธานี-พ่อเมืองฯ สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

อุบลราชธานี-พ่อเมืองฯ สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:ทีมงานข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

              วันที่ 18 เม.ย. 67 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสิงหเทพ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมและแถลงข่าวการปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในวันสุดท้าย (17เมษายน67) ของการรณรงค์ควบคุมเข้มข้น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่อย่างใด
               สำหรับข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2567 ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุสะสม จำนวน 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 คน ซึ่งผู้เสียชีวิต เกิดเหตุในพื้นที่ อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอเหล่าเสือโก๊ก ส่วนสาเหตุการเกิดเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่คาดเข็มขัด และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ และรถปิกอัพ ตามลำดับ
              ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 พบว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย เนื่องจาก ปีนี้เป็นปีมหาสงกรานต์ ประชาชนและ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ร่วมฉลองสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่แบบทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว พร้อมขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนร่วมกันตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาล และต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก เรื่องการดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยให้ได้ 100% ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้นำปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมไปถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทาง และกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในภาวะปกติ และในช่วงเทศกาลต่างๆ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!