นครสวรรค์-ส้มโอขาวแตงกวา “สวนส้มโอมาลัย” ชนะเลิศการประกวดในงานวันส้มโอหวาน อำเภอสรรคบุรี ครั้งที่ 1

นครสวรรค์-ส้มโอขาวแตงกวา “สวนส้มโอมาลัย” ชนะเลิศการประกวดในงานวันส้มโอหวาน อำเภอสรรคบุรี ครั้งที่ 1

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             นายภูมินทร์ ศรีฉ่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีตครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่ากระแส จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ก่อนที่ตนเองจะเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2561 ได้ซื้อที่ดินเพื่อปลูกส้มโอขาวแตงกวา ประมาณ 10 ไร่ โดยร่วม กับภรรยาคือ นางมาลัย ศรีฉ่ำ ช่วยกันปลูกและดูแลสวนส้ม ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
            ต่อมาส้มโอที่ปลูกไว้ ได้ออกดอกออกผล และเจริญเติบโต เป็นอย่างดี โดยตนเองและภรรยา ได้ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด และทำการพรวนดิน บำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่ง ตามกำหนดระยะเวลา และผลผลิตก็ออกมาตลอดปี และในปีนี้ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี ได้จัดให้มีการประกวด ส้มโอขาวแตงกวาขึ้น
            โดยมีคณะกรรมการที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรีแต่งตั้งขึ้น ได้ทำการตรวจ และประเมินผล จากขนาดของผลส้ม ความสมบูรณ์ของผลส้ม และ ได้ชิมเนื้อผลส้ม ซึ่งมีรสชาติหวานหอม และ เนื้อชุ่มฉ่ำ จึงได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด ครั้งนี้ โดยดยนายเติม นกแก้ว เกษตรอำเภอสรรคบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้
              “ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี ที่มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางมาลัย ศรีฉ่ำ สวนส้มโอมาลัย หมู่ที่ 9 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ในงานวันส้มโอหวาน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวามา ณ โอกาสนี้” นายภูมินทร์ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!