คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดเชียงใหม่

                 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567
                 วันนี้ (17 เม.ย. 67) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมลูกหลาน ได้ร่วมกันประกอบพิธีสักการะดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2567) ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอกพระอารามหลวง เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ รวมถึงสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี และบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
                โดยอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ ถือเป็นผู้ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย พญาสุลวะฤา ไชยสงคราม , เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว , พระเจ้ากาวิละ , เจ้าหลวงธัมมลังกา , เจ้าหลวงเสฏฐีคำฝั้น , เจ้าหลวงพุทธวงศ์ , พระเจ้ามโหตรประเทศ , พระเจ้ากาวิโลรส , พระเจ้าอินทวิชยานนท์ , พระเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงษ์ , พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐฯ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
               ทั้งนี้ วัดสวนดอกพระอารามหลวง เป็นสถานที่ประดิษฐานของกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกู่ที่บรรจุอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่และพระญาติวงศ์ในสายสกุล แต่เดิมประดิษฐานบริเวณข่วงเมรุหรือตลาดวโรรส ซึ่งเป็นสนามโล่งไว้ใช้เผาพระศพของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และเมื่อเผาแล้วก็จะสร้างกู่หรืออัฐิขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการย้ายมารวมไว้ในที่แห่งเดียว ณ บริเวณวัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยพระดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อปี พ.ศ. 2452 จนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!