นครปฐม-ประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

นครปฐม-ประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

                       วันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุม CCTV ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
                       ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้ขอให้จังหวัดดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือมีอายุ 12-19 ปี เข้าร่วมโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ซึ่งขณะนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 102 คน
                      สำหรับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
– วันที่ 18 เมษายน 2567 กิจกรรมจิตอาสา และประชาชน จะร่วมกันทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ ณ วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
– วันที่ 20 เมษายน 2567 ปฐมนิเทศ – ซ้อมขานนาค
– วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. พิธีปลงผม ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
– วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พิธีมอบผ้าไตร และเวลา 13.00 น.บรรพชาสามเณร ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
– วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
– วันที่ 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 ศึกษาและปฏิบัติธรรมระหว่างบรรพชา
– วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พิธีลาสิกขา
                     ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน -6 พฤษภาคม 2567 ดังนี้ ผ้าไตรจีวรสามเณร ชุดละ 1,000 บาท ภัตตาหารเช้า วันละ 5,000 บาท ภัตตาหารเพล วันละ 8,000 บาท น้ำปานะ วันละ 2,000 บาท

                   ทั้งนี้ ท่านสามารถรวบรวมเงินและทำบุญในนามส่วนราชการ/หน่วยงานได้ และออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณขวัญใจ เหลืองดอกไม้ นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ สนง.คลังจังหวัดนครปฐม โทร. 062-5632995

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!