สิงห์บุรี-เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี”

สิงห์บุรี-เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี”

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวจรรยาวรรธน์ อ้วนตา พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.อ.ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี และร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมกันจัดขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี
          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและผู้ประกอบการภาคการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อีกทั้ง เพื่อเชื่อมโยงสินค้ากับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนไปสู่ภูมิภาคอื่น เข้าสู่ตลาดดิจิทัลและเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการจัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กว่า 20 คู่ การสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟ/Food Blogger การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดฯ การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สินค้าอุตสาหกรรม กว่า 160 ร้านค้า จาก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน คือ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง นอกจากนี้ กรมการกงศุล กระทรวง การต่างประเทศ มีบริการจัดทำพาสปอร์ตใหม่และต่อพาสปอร์ตเดิม ตลอดช่วงการจัดงานอีกด้วย
          ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!