ศรีสะเกษ-รมว.กลาโหมเปิดป้ายมหาเจดีย์ศรีจางวางประดิษฐ์วัดสำโรง

ศรีสะเกษ-รมว.กลาโหมเปิดป้ายมหาเจดีย์ศรีจางวางประดิษฐ์วัดสำโรง

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

                  เมื่อวันที่ 14 เม.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสำโรงสูง ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายมหาเจดีย์ศรีจางวางประดิษฐ์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นภายในบริเวณวัดสำโรงสูง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย พระมหาคำนวณ อัคคจิตโต เจ้าอาวาสวัดสำโรงสูงพร้อมศิษยานุศิษย์วัดสำโรงสูง โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชปริยัติยาทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการประกอบพิธีทางศาสนา การรำต้อนรับโดยหญิงสาวชาว ต.สะเดาใหญ่ที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่าเขมรและชนเผ่าลาวกว่า 200 คนมารำต้อนรับและฉลองการเปิดเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวต้อนรับ นายไพบูลย์ จันดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 6 พรรคเพื่อไทย นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย ดร.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทย พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.กองกำลังสุรนารี พ.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 พ.อ.สุรนัน คำอุ่นสาร กอ.รมน. จ.ศรีสะเกษ นางหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ นายก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับจำนวนมาก
                  นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า ด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ ก่อกำเนิดมหาเจดีย์ศรีจางวางประดิษฐ์ เจดีย์งามสง่าแห่งวัดสำโรงสูง ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งอัฐิธาตุของอดีตเจ้าอาวาสวัดสำโรงสูง (วัดลอยอุดมบรมสมบูรณ์สำโรงสูง) มายาวนาน ตลอดระยะ 132 ปี มหาเจดีย์ศรีจางวางประดิษฐ์ มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรสวยงาม ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 6 ล้านบาท มีสีขาว ตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม กว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร ความสูง 25 เมตร ผู้ดำริดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์ศรีจางวางประดิษฐ์ คือ พระราชปริยัตยาทร (ศรีนวล ปณฺฑิโต ป.ธ.5)ท เจ้าอาวาสวัดกลางอัมรินทราวาส อำเภอขุขันธ์ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการสร้างโดยพระมหาคำนวณ อัคคจิตโต พร้อมศิษยานุศิษย์วัดสำโรงสูง เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับไว้ให้พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์เข้ามาเคารพสักการะบูชา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและต่อหลวงพ่อจางวางประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งวัดสำโรงสูง ของชาวตำบลสะเดาใหญ่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมใจบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา จนเกิดเป็นมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่นี้
                 นายไพบูลย์ จันดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ กล่าวว่า วัดสำโรงสูง หรือ ผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยอดีต เรียกว่า วัดลอยอุดมบรมสมบูรณ์สำโรงสูง เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในเขตอำเภอขุขันธ์ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2435 ตอนปลายสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้นเมื่อเป็นจังหวัดขุขันธ์ โดยหลวงพ่อจางวางประดิษฐ์ (สม ปญญาที่โป) ผู้ก่อตั้งวัด มีอายุประมาณ 132 ปี ต่อมาวัดมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาตามลำดับ ปัจจุบันมีหมู่บ้านในสังกัดวัด 9หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านใหม่ บ้านสำโรงสูง บ้านสะเดาใหญ่ บ้านสะเดาตะวันตก บ้านวัดร้าง บ้านภูมิเตี๊ยบ บ้านหนองลุง บ้านสะเดาเหนือ และบ้านสนวน อยู่ในเขตปกครองของตำบลสะเดาใหญ่ โดยมีพระมหาคำนวณ อคุคจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและศิษยานุศิษย์ ดังนี้ คือ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งอัฐิธาตุของอดีตเจ้าอาวาสวัดสำโรงสูง เป็นศูนย์กลางสำหรับไว้ให้พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์เข้ามาเคารพสักการะบูชา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ พลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อจางวางประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งวัดสำโรงสูง เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัด พร้อมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของวัดสำโรงสูง และเพื่อเป็นถาวรวัตถุส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป
                 ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ตนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์วัดสำโรงสูงที่ได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุ ที่ส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพร ก่อกำเนิดเป็นมหาเจดีย์ศรีจางวางประดิษฐ์ ที่งามสง่า วิจิตรสวยงาม ตระการตา ด้วยสีทองเหลืองอร่าม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งอัฐิธาตุของอดีตเจ้าอาวาสวัด เพื่อเคารพสักการะบูชา เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และหลวงพ่อจางวางประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งวัดสำโรงสูง พร้อมนี้ยังเป็นสถานที่ ให้พี่น้องชาวตำบลสะเดาใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษาประวัติ ศาสตร์ความเป็นมาของวัด วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของวัดสำโรงสูง และขอฝากมหาเจดีย์ศรีจางวางประดิษฐ์แห่งนี้ ให้พี่น้องประชาชนช่วยกัน ดูแล รักษาต่อยอดให้คงอยู่กับวัดสำโรงสูง และพระพุทธศาสนาสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!