เพชรบูรณ์-ชาวบ้านกุฏิพระทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูวัดสงกรานต์

เพชรบูรณ์-ชาวบ้านกุฏิพระทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูวัดสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

                เมื่อเวลา 10.30น.วันที่ 14 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดบ้านกุฏิพระ หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พระครูรัตนพัชรสาร(สามารถ จนฺทสาโร) สิงห์รักษ์.ดร.นักธรรมเอก ป.ธ 1-2 ปบ.ส. พธ. บ.พธ.ม.พธ.ด. อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้ว ต.ลาดแค อ.ชนแดน ประธานชมรมบ้านดนตรีชนแดนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานจัดงานบรรยายพิเศษความเป็นมานางสงกรานต์และนายวิกรานต์ ลิ้มพานิชเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
                 พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นางสาวพิมพ์ณราภรณ์ บุญบึง นายวิรัตน์ ชิวปรีชา ผู้ใจบุญชาวกทม และสายบุญทุกท่านพร้อมด้วย นายวิทยา ลิ้มทองไพศาล กำนัน ต.ดงขุย นางวารุณี ธีระภัทรานนท์ คหบดีชนแดน ร่วมพิธี ทั้งนี้มีนายธนะสิทธิ์ แต้ไชยวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการสถานพินิจเพชรบูรณ์ มอบเงินให้เด็กกำพร้าบ้านดนตรี 1,000 บาท และพระครูรัตนพัชรสาร (สามารถ จันทสาโร)ดร.เจ้าคณะตำบลชนแดนเขต.2 ประธานชมรมบ้านดนตรี มอบเงินจำนวน 2,000 บาทให้กับเด็กบ้านดนตรี ที่มาถ่ายทำข่าวประชาสัมพันธ์งานพร้อมนายวิทยา ลิ้มทองไพศาล กำนันตำบลดงขุย นางวรุณี ธีระภัทรานนท์ ชาวชนแดน ร่วมพิธี มี นายชัยชาญ อินทร์สา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 (บ้านกุฎิพระ)ไวยาวัจกรวัดเป็นพิธีกรและฝ่ายต้อนรับ  เช่นเดียวกับหลวงพ่อสว่าง ขันติโก อายุ 80 ปี เจ้าอาวาสวัดสระปรุทมทอง หมู่ 2 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ให้กำลังใจกับเด็กกำพร้าบ้านดนตรีชนแดนที่ไปกราบขอพรในวันสงกรานต์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!