ราชบุรี-เตรียมจัดงาน ท่องเที่ยว..ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด

ราชบุรี-เตรียมจัดงาน ท่องเที่ยว..ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด

ภาพ-ข่าว:ขนิษฐาน ม่วงทอง

จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพจัดหนักจัดเต็ม 10 วัน 10 คืน รอบศาลากลางจังหวัด

            วันที่ 22 มี.ค.67 ที่อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จัดงานแถลงข่าว “งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567 ” โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.ราชบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพรศิริ ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หน.ส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีด้วย โดยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดทำโครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 9 เม.ย.67 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีตามนโยบาย ของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน
             เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งทำให้จังหวัดราชบุรี เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น จังหวัดราชบุรี ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี
            ตลอดจนการท่องเที่ยววิถีชุมชน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ และยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เมืองเกษตรสีเขียว และเป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาด
            นอกจากนี้จังหวัดราชบุรี ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารอร่อย ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดราชบุรีให้ประชา ชนทั่วไปให้รู้จัก โดยให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดงานนี้ขึ้น และยังมีเป้าหมายให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดราชบุรีต่อเนื่องไปทุกปี
            ส่วนกิจกรรมภายในงาน”ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567″มีการออกร้านมัจฉากาชาด,การจัดขบวนแห่ของทุกอำเภอ,การประกวดธิดาโอ่ง,การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ ,การแสดงสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จากทุกอำเภอและผู้ประกอบการในพื้นที่, การแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และสินค้าพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
            การจัดประกวดพืชผัก ผลไม้, การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร, การจัดกิจกรรมด้านการประมง, การจัดแสดงปลาสวยงาม, การจัดกิจกรรมด้านการปศุสัตว์, ถนนอาหารอร่อยจากร้านชื่อดังของจังหวัด, การประ ดับตกแต่งไฟ จุดเช็คอิน อุโมงค์ไฟ จุดถ่ายรูป, การจัดคาราวานสินค้า และการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังทุกคืนเช่น เอม วิทวัส, หนิง เดอะวอยซ์ และบิ๊กแอส เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!