อยุธยา-ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์อำเภอมหาราช

อยุธยา-ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์อำเภอมหาราช

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์อำเภอมหาราช

              เมื่อที่ 20 มีนาคม 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนนายอำเภอมหาราช กิ่งกาชาดอำเภอมหาราช สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาด ไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอนครหลวง อสม. ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองอำเภอมหาราช ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
              ประกอบด้วย 1. นายบดินทร์ ทรัพย์สุจริต อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ป่วยด้วยโรคลมชัก 2. นางสาวยุภา นิลกรณ์ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2 ต.บางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพบ้านเดิมชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย ตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 3. นางบุญสม สินสอน อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 6 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยติดเตียง และ4. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์ ใจปาน อายุ 11 ปี ตามโครงการ 72 ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว ต.บ้านแพรก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
             ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ กลุ่มเปราะบางด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!