อุบลราชธานี-อบจ.ฯ คว้ารางวัลการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

อุบลราชธานี-อบจ.ฯ คว้ารางวัลการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

             วันที่ 21 มีนาคม 2567 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การบริหารงานของ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง และประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน โดยเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับพร้อมกันถึง 2 รางวัล
               โดยรางวัลนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลในระดับประเทศนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจำเป็นของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน หรือหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!