นครสวรรค์-แพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ศัลยกรรมช่วยเหลือเด็กกระดูกสันหลังผิดปกติ เยื่อหุ้มสมองโป่งพอง ระบายน้ำในสมอง..!!

นครสวรรค์-แพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ศัลยกรรมช่วยเหลือเด็กกระดูกสันหลังผิดปกติ เยื่อหุ้มสมองโป่งพอง ระบายน้ำในสมอง..!!

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            คณะแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นำโดย แพทย์หญิงรจนา ขอนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แพทย์หญิงรัตติกร ถึงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์บริรักษ์ เจริญศิลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คุณหมอเจ้าของคนไข้ นายแพทย์ณรงค์พงศ์ โล้วพฤกมณี นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยกรรม บอกว่า ดช.สตางค์ อายุ 3 ปี 7 เดือน เกิดที่ รพ.ชัยนาทนเรนทร น้องเกิดมามีสภาวะกระดูกไขสันหลังผิดปกติ โป่งพองของเยื่อหุ้มสมองที่ไขสันหลังบริเวณก้นของเด็ก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ทำการส่งตัวมาที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
             ต่อมาในวันที่ 25 กรกฏาคม 2563ได้ทำการผ่าตัดเยื่อหุ้มที่โป่งพอง (Repair Myelomeningocele) และรักษาตัว ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 การผ่าตัดเป็นไปด้วยดี หลังจากผ่าตัดได้มีการนัดตรวจ ติดตามอาการ พบว่าเด็กมีอาการแรงดันในสมองสูง วันที่ 29 กันยายน 2563 จึงนัดให้มาเจาะระบายน้ำในสมองออก หลังจากผ่าตัด เด็กก็มีศีรษะโตขึ้นเรื่อยๆ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้มาทำการผ่าตัด rt v p Shunt ผ่าตัดเป็นไปเรียบร้อยดี และนัดติดตามอาการจนดีขึ้น ปี 2563-2565 ครั้งสุดท้ายที่นัด วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เช็คอาการตามปกติดี มีพัฒนาการล่าช้าตามโรคจากการผ่าตัดของเด็ก คนไข้ก็ไม่ได้มาตามนัดอีก พ่อบอกว่าไว้วางใจ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จึงเดินทางมาที่นี่ และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะทีมแพทย์ทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พยาบาลและบุคลากรทุกท่าน ที่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีจึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!