นครราชสีมา-โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

นครราชสีมา-โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

          อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ตีค่าเป็นตัวเงินหรือความเสียหายที่ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้ จากความสูญเสียดังกล่าวนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ เน้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญเป็นหลัก
       โดยอุบัติเหตุทางถนนมิได้เกิดเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่การเดิอุบัติเหตุมีทุกวันทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นทางสายหลัก ถนนสายรอง ถนนเชื่อมต่อระหว่างเขตอําเภอ หรือแม้กระทั่งถนนภายในตําบล หมู่บ้าน ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น ผู้ขับขี่ขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร, ขับรถด้วยความเร็วสูง, เมาสุรา,ประมาท และอีกหลายๆสาเหตุ ซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั้งสิ้น
     ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในทางใดทางหนึ่ง นอกจากตัวเราจะต้องมีจิตสำนึกมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้คนรอบข้าง และผู้อื่นให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและทำผิดกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง สิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่รถทุกประเภทควนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลาเช้าและเย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนกำลังเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน ซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนขณะข้ามถนนกว่า 1,000 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนน
          เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และผู้ใช้รถใช้ถนน กระผม นายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา ขอร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งกับทาง หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม” ในการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” ขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ขับรถด้วยความไม่ประมาท และลดความเร็วทุกครั้งเมื่อขับผ่านบริเวณโรงเรียน  หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนน ไม่แซงรถคันหน้าที่กำลังหยุดให้เด็กนักเรียนข้ามถนน ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ขณะขับรถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ขับขี่รถทุกประเภทจะให้ความร่วมมือในการขับรถอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผู้ใช้ถนนทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!