ชลบุรี-ผบ.ทร.เป็นประธานเปิดงาน”Reunion”ชมรมนักศึกษาหลักสูตร พสบ.ทร.

ชลบุรี-ผบ.ทร.เป็นประธานเปิดงาน”Reunion”ชมรมนักศึกษาหลักสูตร พสบ.ทร.

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

           พล.ร.อ. อะดุง พันธ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานเปิดการจัดงาน Reunion ชมรมนักศึกษา หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) พร้อมด้วย คุณ คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
           โดยมี พล.ร.อ. ปกครอง มนธาตุผลิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.ท.พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นางสาวพัชรณันษ์ พัชรวราทิพย์ ประธานบริหารชมรมฯ นางสาว ณัฐวดี สุขุมาลวัฒน์ เลขาชมรม ฯ และนักศึกษาหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ 21 ให้การต้อนรับเข้าสู่ภายในงาน และพาเยี่ยมชม ถ่ายรูปโฟโต้บูท ชมซุ้มอาหาร ชมการแสดงนาฎศิลป์ ชมวีดิทัศน์ของชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ
             จากนั้น พล.ร.ท.พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประธานชมรมฯ และนางสาวพัชรณันษ์ พัชรวราทิพย์ และประธานบริหารชมรมฯ กล่าวรายงาน และเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวเปิดงาน ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ ชมการแสดงดนตรี จากวงดุริยางค์ทหารเรือ ภายในงานนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นต่าง ๆ ร้องเพลง รุ่นละ 1 เพลง โดย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติร้องเพลงคู่กับ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และรับชมการแสดงดนตรีจาก พสบ.ทร.แบนด์ ท้ายสุด พสบ.ทร รุ่นที่ 1-21 ร่วมร้องเพลงถอนสมอปิดงาน
            สำหรับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยมี ข้าราชการ และผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ารับการอบรม จำนวน 135 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!