ชลบุรี-มส.16 ศึกษาดูงานมหานครการบินภาคตะวันออก สร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง มุ่งพัฒนาประเทศ

ชลบุรี-มส.16 ศึกษาดูงานมหานครการบินภาคตะวันออก สร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง มุ่งพัฒนาประเทศ

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

                 วันนี้ (15 มี.ค.67) ที่กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง และประธานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) พร้อมด้วย พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) ผศ.พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ดร.วรวุฒิ ไชยศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 16 ศึกษาดูงานกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะให้การตอนรับ
และบรรยายสรุปถึงความเป็นมา
                กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ประกอบกำลังด้วย เรือที่ปฏิบัติการในทะเล และปฏิบัติการในลำน้ำ อากาศยาน ทั้งเครื่องบินโจมตี เครื่องบินลาดตระเวน เครื่องบินลำเลียง เฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆ และมีกำลังพลมากกว่าหมื่นนาย ในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเลและคุ้มครอง ช่วยเหลือเรือประมง ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากนั้น คณะผู้อบรม มส.16 เข้าเยี่ยมชมกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
               ในส่วนของการท่าอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา และรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับโครงการ EEC และการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา กับโครง การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นโครงการพัฒนาสนามบินภายในพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โครงการนี้ เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่ทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะการเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Logistics & Aviation” รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ “มหานครการบินภาคตะวันออก”
               นอกจากนี้แล้ว ยังได้เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ เยี่ยมชมและฟังการบรรยายถึงภารกิจของเรือหลวงจักรีนฤเบศร (CVH-911) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเรือธง ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลในยามสงคราม เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันภัยทางอากาศ การต่อสู้ทางน้ำ และปราบเรือดำน้ำของผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในทะเล โดยเข้าประจำการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540
               สำหรับ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 16 ได้เข้าศึกษาดูงานมา รวม 4 ครั้งแล้ว ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก และกองบัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!